Privacybeleid MORE DENTAL

Bij MORE Dental zijn we zeer transparant over onze dienstverlening en over wat wij voor onze opdrachtgevers en kandidaten kunnen betekenen en zo gaan wij ook om met uw privacy!
Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, verzamelen wij persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat privégegevens ook echt privé blijven en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving (AVG).

 • MORE Dental verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers, kandidaten, leveranciers, relaties en sollicitanten.
 • MORE Dental is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Dit zijn onze contactgegevens:

MORE Dental
Thomas MOREsingel 39
1277 EC Huizen
Telefoonnummer: 06-48238988
Bedrijfsregistratie: Kamer van Koophandel nummer 58616926

MORE Dental verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij hebben deze gegevens nodig inzake:

 • personeelsbemiddeling
 • uw CV te kunnen verwerken
 • u telefonisch of per e-mail te kunnen benaderen voor het maken van afspraken
 • u te helpen bij het vinden naar de baan die bij u past
 • contact met u te onderhouden i.v.m lopende opdrachten
 • het verlenen van persoonlijke service
 • het verbeteren van onze dienstverlening
 • persoonlijk advies

MORE Dental respecteert en beschermt uw persoonsgegevens. We hanteren de volgende regels:

 1. We gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om;
 2. We gebruiken uw gegevens alleen voor de levering van diensten aan u;
 3. We verwerken niet meer gegevens dan nodig;
 4. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van uw gegevens;
 5. We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is.

Binnen MORE Dental kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben. Anderen kunnen uw persoonsgegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht.

We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan u te leveren. Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar voldoen aan onze privacy-voorwaarden en geheimhouding garanderen. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht.

Wanneer uw gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigt MORE Dental uw persoonsgegevens. Of we gebruiken uw gegevens anoniem. Dan weten we niet meer dat de gegevens van u zijn. Dit doen we bijvoorbeeld bij het voorstellen aan opdrachtgevers.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is MORE Dental onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet AVG
 • Telecommunicatiewet

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

 • Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum,woonplaats
 • Curriculum Vitae
 • Inschrijvingen voor onze events, workshops, congressen etc.

Met wie delen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden in eerste instantie anoniem doorgestuurd aan opdrachtgevers in verband met een openstaande vacature waarvoor u in aanmerking wenst te komen. In overleg met u en na akkoord sturen wij uw originele CV door aan opdrachtgevers.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang wij geen tegenbericht van u ontvangen, dat u bij MORE Dental uitgeschreven wenst te worden. Uw inschrijving kunt u ten alle tijden opzeggen door het sturen van een e-mail t.a.v. info@moredental.nl

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • relevante werkervaring
 • opleidingsgegevens
 • e-mail historie
 • functieprofiel

Met wie delen we uw gegevens?

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld met onze opdrachtgevers of leveranciers.

Overzicht van cookies op More Dental

We vinden het belangrijk dat het voor bezoekers duidelijk is waartoe wij cookies en andersoortige technieken plaatsen op More Dental.nl. In deze paragraaf zetten we de verschillende soorten cookies op een rij die via More Dental worden geplaatst:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.
 • Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Kernfuncties 
Er wordt door ons CMS WordPress gebruik gemaakt van cookies om de website juist te laten functioneren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.

Embedded content
Op webpagina’s van More Dental kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en door More Dental wordt ontsloten. Denk hierbij aan video’s van YouTube. Deze ontsloten content maakt vaak gebruik van cookies. Wat externe platforms met de cookies en persoonsgegevens doen, is te vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over. Van enkele veelgebruikte embedded content vindt u hieronder de privacy statements:

Deze privacyvoorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van More Dental. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

Analyticscookies

Middels analyticscookies worden op moredental.nl deels geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst voor Google Analytics door het Amerikaanse bedrijf Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Vragen of MEER weten?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.